• + 48 55 27 80 900
Twój koszyk jest pusty
polski English Deutsch україньска français русский
Szybki kontakt

+48 55 27 80 900+48 55 27 80 900

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt

Prawo do odstąpienia od umowy
Rezygnacja z Zamówienia i zwrot Towaru 1. Rezygnacja z zamówionego Towaru jest możliwa do czasu wysłania przez Sklep informacji o wysłaniu Towaru Kupującemu. 2. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwroty rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ostawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), które Kupujący zobowiązany jest ponieść. 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany osobno, partiami lub w częściach termin ten liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: AGROPERFEKT SP. Z O.O z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czesci@agroperfekt.pl 5. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący może skorzystać z zawartego tam wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe. 6. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta). 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby płatności, jakie użył Kupujący, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności. 9. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: AGROPERFEKT SP. Z O.O z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. VII. Ochrona danych osobowych
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®