• + 48 55 27 80 900
Twój koszyk jest pusty
polski English Deutsch україньска français русский
Szybki kontakt

+48 55 27 80 900+48 55 27 80 900

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt

Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGROPERFEKTSKLEP.PL I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AGROPERFEKT SP. Z O.O., działającego pod adresem www.agroperfektsklep.pl, w tym w szczególności zasady nabywania Towarów za jego pośrednictwem. 2. Właścicielem Sklepu jest AGROPERFEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000356830, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 744-17-85-761 oraz numerem REGON 280311491. 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć AGROPERFEKT SP. Z O.O z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000354949, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 744-17-85-761 oraz numerem REGON 280311491, adres e-mail: czesci@agroperfekt.pl, numer kontaktowy: +48 55 27 56 002, oferująca Towary za pośrednictwem Sklepu; b. Kupującym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoby prawne, które podjęły działania zmierzające do nabycia lub nabywające Towaru za pośrednictwem Sklepu. c. Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep Internetowy AGROPERFEKT SP. Z O.O prowadzony przez Sprzedawcę i działający pod adresem czesci@agroperfekt.pl. d. Towarze albo Towarach – należy przez to rozumieć towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; e. Cenie – należy przez to rozumieć cenę Towaru obejmującą również należny podatek VAT (cena brutto) i wyrażoną w złotych polskich, ale nie obejmującą kosztów dostawy Towaru Kupującemu; f. Zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 4. Sprzedawca podejmuje pełni starań, aby informacje dotyczące Towarów były prawdziwe oraz kompletne. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej poprawy ewentualnych błędów w opisie Towarów lub podanych informacji po uprzednim poinformowaniu przez Kupującego. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres czesci@agroperfekt.pl, 5. Informacje dotyczące Towarów lub opisy zamieszczone przy Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy. 6. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Sklepie, a także nazwy handlowe oraz znaki towarowe stanowią własność producenta danego Towaru albo Sklepu i podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu są użyte w celach identyfikacyjnych. Zawartość witryny Sklepu (teksty, obrazy, grafika) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących. 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy danym Towarze wyraźnie zastrzeżono inaczej. II. Rejestracja i składanie zamówień 1. Kupujący zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Sklepu może zarejestrować się w systemie Sklepu, prawidłowo wypełniając w tym celu formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu i uzyskując w ten sposób status zarejestrowanego użytkownika Sklepu. Rejestracja Kupującego w Sklepie wymaga podania przez Kupującego danych osobowych, określenia hasła i loginu do własnego konta w Sklepie, a następnie dokonania aktywacji konta. Czynności rejestracyjne są dokonywane jednorazowo. 2. Do składania Zamówień uprawnieni są Kupujący posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu. 3. Kupujący posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie po zalogowaniu się w Sklepie i poprzez wybranie danego Towaru i dodanie go do koszyka, wybranie sposobu dostawy i formy płatności, a następnie potwierdzenie Zamówienia przez wybór przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 4. W Zamówieniu Kupujący może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący żąda wystawienia faktury VAT. 5. Złożenie Zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane przez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail, a w przypadkach szczególnych również telefonicznie. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Kupujący może odstąpić od złożonego Zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania Towaru przez Sklep. 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku niedostępności Towaru u dostawców, nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza Zamówienia oraz złożenia przez Kupującego Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu. 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedzielę i święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w naszym magazynie, wybranej formy płatności oraz wymaganego czasu dostarczenia przesyłki. 8. Sklep zapamiętuje wszystkie Towary dodane do koszyka przez zalogowanych Kupujących. Dzięki temu po ponownym zalogowaniu cała zawartość porzuconego wcześniej koszyka zostanie odtworzona i Kupujący będzie mógł kontynuować zakupy. Jeżeli jednak przed ponownym zalogowaniem Kupujący doda do koszyka jakikolwiek inny Towar, po zalogowaniu koszyk nie zostanie odtworzony. 9. Minimalna wartość jednorazowego Zamówienia (bez kosztów dostawy) nie może być niższa niż 10,00 zł netto. 10. Rejestracja przez Kupującego w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Niego zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). III. Realizacja Zamówień 1. Na wyraźną prośbę Kupującego, złożoną Sprzedawcy i przez Niego zaakceptowaną, istnieje możliwość wysłania Towaru tego samego dnia również w przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia po godz. 12:00. 2. W przypadku braku Towaru w magazynie Sprzedawcy lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia Towaru przez Sprzedawcę od dostawców, Kupujący jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Kupujący może anulować bądź zmienić swoje Zamówienie. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowego zrealizowania Zamówienia z powodu chwilowego braku Towaru w magazynie lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 4. Istnieje możliwość indywidualnej wyceny kosztów przesyłki przy większym Zamówieniu. 5. Towar zawsze jest wysyłany wraz z dokumentem potwierdzającym zakup w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT, w przypadku gdy Kupujący zażądał jej wystawienia. 6. W przypadku Zamówień złożonych przez tego samego Kupującego w odstępie dwóch dni istnieje możliwość dostarczenia Towaru objętego tymi Zamówieniami w jednej paczce, o ile pierwsze Zamówienie nie zostało zrealizowane do momentu skompletowania drugiego Zamówienia. IV. Płatności 1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić Cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Sklep automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, wagi Towaru i wybranej formy płatności. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania Kupującego, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie może dotyczyć Zamówień będących w trakcie realizacji, chyba że zmianie ulega przedmiot Zamówienia. 3. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności: a. za pobraniem (płatność przy odbiorze) – wówczas zapłata za Towar oraz dostawę następuje gotówką, płatną kurierowi przy odbiorze Towaru; b. przelew na rachunek bankowy – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje informację o numerze rachunku bankowego Sprzedawcy, na który powinien wpłacić Cenę wraz z kosztami dostawy, podając jednocześnie w tytule przelewu numer Zamówienia; 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności, o której mowa w punkcie 3.b, Towar jest wysyłany po wpłynięciu całej wartości Zamówienia (Cena wraz z kosztami dostawy) na rachunek bankowy Sprzedawcy. 5. Po wyborze odpowiedniego modułu, spośród wskazanych w punkcie 5 a- b, Kupujący potwierdza dokonanie przelewu. Towar jest wysyłany po potwierdzeniu dokonania zapłaty. 6. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru. V. Dostawa i koszty dostawy 1. Zakupiony przez Kupującego Towar jest dostarczany na koszt Kupującego przez profesjonalnego przewoźnika –TNT Express Worldwide bądź DHL Exel Supply Chain Sp. Z o.o. do 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem) albo zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem). 2. Towary dostarczane są pod adres wskazany przez Kupującego przy rejestracji albo przy Zamówieniu. Faktura VAT może zostać wystawiona na inne dane, niż wskazane podczas rejestracji w Sklepie. 3. W przypadku zakupów detalicznych Towary są dostarczane wyłącznie w dni robocze. 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość osobistego odbioru Towaru przez Kupującego w punkcie sprzedaży w Kisielicach ul. Kolejowa 5 po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku odbiór Towaru możliwy jest wyłącznie przez Kupującego i nie jest możliwe udzielenia upoważnienia osobie trzeciej do odbioru Towaru, chyba że inaczej zostało uzgodnione ze Sprzedawcą. 5. Koszty dostawy obejmują koszty pakowania i wysyłki Towaru. 6. W przypadku przesyłek paczkowych i kopertowych zakupione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej – TNT Express Worldwide bądź DHL Exel Supply Chain Sp. Z o.o.. Koszt dostawy zależy od wagi i wymiarów przesyłki W przypadku niestandardowych wymiarów, gdy suma boków przekracza 220 cm lub jeden bok przekracza 120 cm, koszt dostawy podlega indywidualnej ocenie. W takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia ostatecznego kosztu dostawy. 7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności Kupujący i kurier powinni spisać protokół, który następnie powinien zostać przesłany na adres Sklepu: AGROPERFEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice 8. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: a. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego, b. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, c. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, d. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. VI. Postępowanie reklamacyjne 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące towaru lub Umowy. 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w dowolnej inne formie umożliwiającej jej zgłoszenie. Reklamacja powinna zawierać: a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. 4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca. VII. Rezygnacja z Zamówienia i zwrot Towaru 1. Rezygnacja z zamówionego Towaru jest możliwa do czasu wysłania przez Sklep informacji o wysłaniu Towaru Kupującemu. 2. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwroty rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ostawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), które Kupujący zobowiązany jest ponieść. 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany osobno, partiami lub w częściach termin ten liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: AGROPERFEKT SP. Z O.O z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czesci@agroperfekt.pl 5. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący może skorzystać z zawartego tam wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe. 6. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta). 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby płatności, jakie użył Kupujący, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności. 9. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: AGROPERFEKT SP. Z O.O z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. VII. Ochrona danych osobowych 1. Dane Kupującego, będącego osobą fizyczną, stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) i podlegają ochronie przewidzianej we wskazanej ustawie. 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia. 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia i wskazanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niezależnie od wyrażonej przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 5. Uzyskane przez Sprzedawcę dane Kupującego są poufne. Sprzedawca dochowa wszelkiej staranności w celu ochrony tych danych przed ich ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim. 6. Uzyskane przez Sprzedawcę dane Kupującego nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. 7. Dostęp do danych osobowych posiadania jedynie Sprzedawca. 8. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres AGROPERFEKT SP. Z O.O z siedzibą w Kisielicach, ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czesci@agroperfekt.pl IX. Postanowienia końcowe 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: a. wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu, b. wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. 2. Kupujący nie może udostępniać swojego konta w systemie Sklepu osobom trzecim. W razie zmian danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaktualizowania. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z umową sprzedaży Towarów zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu. 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®